Wat doet een audicien precies?

Het is heel normaal op om latere leeftijd minder te kunnen horen. Hoe ouder iemand wordt, hoe meer het lichaam achteruit gaat. Spieren worden zwakker, botten worden meer fragiel en alles gaat trager werken. Zo werkt het ook bij de oren. Dan wordt het tijd om een gehoorapparaat aan te schaffen. Voordat dit gedaan kan worden, hoort een eventuele gehoorbeperking gemeten te worden. Dit gebeurt bij een audicien.

De audicien

Een audicien onderzoekt of er sprake is en wat de mate van gehoorverlies is. Dit gebeurt veelal met een combinatie van vraag-en-antwoorden en met een audiometrietest. Deze test wordt ook wel een hoortest genoemd. De audiometrie test wordt afgenomen door middel van piepjes. Een audicien zal piepjes laten horen op verschillende geluidshoogtes en geluidssterktes, waarna de persoon bij wie de test afgenomen wordt de hand op moet steken als het piepje gehoord worden. Zo wordt er duidelijk welke frequenties van toonhoogtes (Hertz) en welke luidheid (decibel) er nog gehoord wordt.

Op basis van de uitkomsten van de audiometrietest geeft een audicien advies over het gehoor, wat er het beste gedaan kan worden en of een gehoorapparaat nodig is.

Gehoorapparaten

Als er sprake is van gehoorverlies, dan wordt een gehoorapparaat waarschijnlijk geadviseerd. Gehoorapparaten werken op basis van geluidsgolven. In het apparaat zitten kleine microfoontjes die geluid opvangen. Zij geven dit door aan het oor of de gehoorzenuw, wat dieper in het hoofd zit. Zo kan iemand beter spraakverstaan en zullen er minder dingen gemist worden.

Gehoorapparaten zijn er tegenwoordig in verschillende maten. Worden deze aanbevolen bij iemand die veel gehoorverlies heeft? Dan is er veel versterking nodig en zal het apparaat wat groter zijn. Bij iedereen met wat minder verlies, is het mogelijk om een klein gehoorapparaatje te krijgen. Deze past precies in het oor en zal weinig tot niet gezien worden door de buitenwereld.

Gehoorschade

Iedereen kan gehoorschade oplopen, het maakt niet uit wat de leeftijd is. Zoals al eerder gezegd is het normaal om later in het leven minder te horen. Vooral hoge tonen vervallen dan. Toch is het mogelijk om ook als jongere gehoorschade op te lopen. Dit kan bijvoorbeeld door trauma, oftewel een knal op het hoofd. Daarnaast zijn er veel jongeren met gehoorschade door luide muziek. Zij gaan naar de club of luisteren ernaar met oortjes in. Te veel hard geluid werkt negatief op de oren en de haartjes in het oor zullen afsterven hierdoor. Zo zal er ook een piep ontstaan die mogelijk niet meer weg zal gaan. Het beste is dan om de oren rust te geven of om advies te vragen aan een specialist.